دانلود پژوهش علمی - \"پایان نامه کامل:\"

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید شرکت‌های تامین خدمات و انرژی (Energy and Service Corporations) E&SC
سامانه‌ی توزیع انرژی (Energy Distribution Sys–) EDS
پردازنده‌ی سر جلویی (Front-End Processor) FEP
سامانهی مکانیابی جهانی GPS (Global Positioning Sys–)
سامانهی راهاندازی با قابلیت اطمینان بالا (High Assurance Boot) HAB
شبکه‌ی حوزه‌ی خانگی HAN (Home Area Network)
ولتاژ بالا (High Voltage) HV
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- پیمانه‌ی دریافت داده (Information Acquisition Module) IAM
فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) ICT
سامانهی تشخیص نفوذ (Intrusion Detection Sys–) IDS
دستگاه الکترونیکی هوشمند (Intelligent Electronic Device) IED
پروتکل اینترنتی (Internet Protocol) IP
شبکهی محلی (Local Area Network) LAN

پاسخ دهید